संविधान दिवस २०७४ का केही झलकहरु जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना: चौतारा सिपाघाट ग्रामिण सडक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नक्शा: गाउंपालिका तथा नगरपालिकाको (केन्द्र सहित) वडा अनुसार जिविस सिन्धुपाल्चोकको जरुरी सूचना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भूकम्प सम्बन्धि गुनासो फर्छौटको अवस्था ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा उपस्थितिको लागि अनुरोध सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भूकम्प पिडित लाभग्राही सुची (सबै) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण टेलिफोन सम्पर्क सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला दररेट आवधिक जिल्ला विकास योजना २०५७ – २०६४ जिल्ला विकास समितिको वार्षिक खरिद योजना योजना तर्जुमा समितिको बैठकका निर्णयहरु

न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजाहरु


न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजाहरु


जिविस न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०६९/७०

गाविस न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०६९/७०

नगरपालिका न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०६९/७०

जिविस न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०७०/७१

गाविस न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०७०/७१

नगरपालिका न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०७०/७१

जिविस न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०७१/७२

गाविस न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०७१/७२

नगरपालिका न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन (MCPM) नतिजा २०७१/७२

 

Skip to toolbar